Biografie van Robert Garcet

De foto’s en teksten komen uit het boek die bij de tentoonstelling “Robert Garcet, zijn werk, zijn tijd en de geschiedenis” hoort.

Bibliografie van Robert Garcet
Zijn debuut

Zijn debuut

Robert Garcet werd geboren in Ghlin (Bergen - België) op 12 april 1912.
Na verschillende beroepen (arbeider in een buizenfabriek, arbeider in een walserij,…) uitgeoefend te hebben, verlaat hij het Henegouwse om zich in het Jekerdal te vestigen. Hij is 18 jaar.

Hij neemt voor zijn reis, de Bijbel van Segond mee die hij heel zijn leven zal beschouwen als zijnde "Het Boek".
Hij neemt eveneens beelden van opstand en onrechtvaardigheid mee die door de ervaring van zijn grootvader aan moederszijde, een socialistisch militant van het eerste uur zijn ingeblazen.

Deze laatstgenoemde heeft hem gevoelig gemaakt voor de sociale en politieke strijden.


Het Jekerdal

Het Jekerdal

Het Jekerdal wordt door een exploitatie van de bodemmiddelen en de ondergrond gekenmerkt.
Hij werkt er dus als leerling steenhouwer, word vervolgens voltijdse steenkapper en uiteindelijk uitbater van een vuursteengroeve.

De ervaringsjaren in het uitbaten van de steengroeven verlenen hem een zelden geëvenaarde expertise van het terrein. Hij begint in de geologische lagen te lezen als in een open boek.

Hij zal trouwens zeggen "men zou gezegd hebben dat deze aarde op me wachtte".


Zijn ontdekkingen

Zijn ontdekkingen

Robert GARCET groef eveneens een indrukwekkende hoeveelheid fossielen op, waaronder de beroemde mosasaurus, evenals overblijfsels van prehistorische mensen.

Zijn observaties zetten hem aan om nieuwe theorieën over de oorsprongen van de mens en over de beroemde "Stenen Figuren" of de bewerkte Vuursteen te formuleren.


Gewetensbezwaarde

Gewetensbezwaarde

Parallel met zijn historische en geologische ontdekkingen, wijdt Robert Garcet een deel van zijn leven aan het pacifisme en het gewetensbezwaar, zo markeerde hij zijn totaal verzet tegen de oorlog !


De Toren van d’Eben-Ezer

De Toren van d’Eben-Ezer

In 1948 plaatste hij de eerste stenen van wat, in 1963, de Toren van Eben-Ezer zou worden.


Bedankt Robert

Bedankt Robert

Robert GARCET verlaat ons op 26 december 2001.
Artiest met veelvoudige aspecten, laat hij talrijke werken evenals een belangrijk schilderwerk na.

Zijn ontdekkingen en zijn creaties zijn tentoongesteld in de Toren van Eben-Ezer.
Wij nodigen u uit ze te komen ontdekken of ze te herontdekken.